Patrzysz na posty znalezione dla słów: Co powinien zawierać projekt budowlany

Specyfikacja zamówienia- siec komputerowa


WItam wszystkich i mam ogromną prośbe.
Administruję siecią komputerową ok. 30 stanowisk, NetWare 4.10 , IPX,
stacje z win 95/98/XP. Znam się w miarę dobrze na
administrowaniu/instalacji NW, na serwisowaniu oprogramowania (bazy
danych), ale nna technologiach sieciowych to raczej średnio:Wyznaję zasade,
że jak ktos sie zna na wszystkim, to raczej zna się słabo....


Pisanie SIWZów to zadanie dla speca od zamówień publicznych.
Przy 30 punktach logicznych sam projekt bez przetargu (chyba) można
zamówić. Pamiętaj, aby od projektanta wymóc:
- uprawnienia elektryczne + zaświadczenie z izby
- w umowie o projekt wpisz, że cena zawiera koszty ewentualnego nadzoru
autorskiego
- wpisz też, że autor wyraża zgodę na publikację projektu dla celów
przetargowych
- cały projekt masz dostać na papierze i elektronicznie (forma:
najlepiej pdf z całości)
- projaktant powinien zawrzeć w projekcie wszystkie elementy wymagane
przez prawo zam. publ. i budowlane - zastrzeż to w umowie - projekt ma
być zgodny z ustawami/przepisami - normy i pragrafy to działka dla
speców od danego tematu.

Same SIWZy są teraz dostępne w internecie, bo trzeba je publikować na
stronie www. Poszukaj na www.portal.uzp.gov.pl (witryna była robiona
chyba przez firmę, która wygrała przetarg, działa... trudno zauważyć, że
działa). Ale przetargi lepiej powierzyc specom z tej dziedziny - latwo
sie poslizgnac, a za bledy RIO moze ci zabrac nawet 3x pensje :(

Powodzenia
RR

 » 

co zawiera przyłącze elektryczne ?

Witam !

jestem na etapie zlecania budowy przyłącza elektrycznego i mam pytanie do
bardziej doświadczonych osób: co dokladnie powinien zrobić elektryk ?
Sytuacja jest taka, że sa warunki przyłączenia z ZE,  ogrodzenia jeszcze nie
ma, ale jest projekt domu wraz
z ogrodzeniem więc wiadomo gdzie prąd ma iść w ogrodzeniu i później do
budynku.

szczerze mówiąc to cały czas nie chwytam idei instalowania RBtki skoro wiem
dokładnie gdzie ma być skrzynka w ogrodzeniu i najchętniej zainstalowałbym
ją od razu tam i tam podłączane byłyby urzązenia budowlane... ogrodzenie
będzie za około 6 miesięcy więc dlaczego mam wpierw kupić RB a potem
skrzynkę ??? Czy tą RBtkę się oddaje czy sprzedaje jak juz nie jest
potrzebna ? a może moge kupić używaną od sąsiada co się pobudował ???
jak to właściwie jest ?

jakie dokładnie elementy powinien zainstalowac elektryk ? na razie wspomina
o:
- dodatkowych bezpiecznikach w skrzynce do której mam się podłączać (nazywa
to ZKS czy jakoś tak)
- załatwienie uzgodnień z
- wkopanie przewodu przez drogę i kawałek poboczem aż do granicy działki
(przyszłego ogrodzenia)
- potem ma dać tyle przewodu żeby w przyszłości starczyło do domu
- i właśnie rozumiem, że na końcu ma być RB ???
Czy to znaczy że na razie nie instaluje sie skrzynki w miejscu gdzie będzie
ogrodzenie ? dopiero później ? czy za coś będę musiął jeszcze później płacić
?

Proszę uprzejmie o pomoc
Pozdrawiam

opinia o sposobie wykonania instalacji co


| Witajcie,

| wewnętrznej instalacji co. Czy może ktoś wie o co chodzi? Dodam że
| ogrzewanie u nich jest podłogowo-grzejnikowe, do tego piec gazowy

| piecem takim i takim, czy trzeba też pisać że jest podłogówka i
| grzejniki lub jakieś jeszcze inne szczegóły itd. Wykonawca
| instalacji twierdzi że pierwszy raz słyszy o czymś takim jak opinia
| i że nikt od niego czegoś takiego wcześniej nie żądał.
| Pzdr
| Magda

| no to niech napisze opinie ze jest zadowolony :-).
| Przy odbiorze brak podstaw prawnych. Musi dolaczyc tylko z gazowni
| kwit ze jest podlaczony.

Akurat tu nie masz racji.
Przy każdym odbiorze domu powinien się znaleźć protokół dotyczący
instalacji CO. Powinien zawierać zarówno opis wykonania jak i próbę
ciśnieniową instalacji. Bez tego protokołu nadzór ma prawo nie
odebrać budynku. To, że w większości przypadków nadzór nie wymaga
tego protokołu to jest tylko i wyłącznie dobra wola.


masz rację niestety. Kretyńskie porzepisty jakie obowiązują w tym durnym
kraju nakładają na właściciela domu absurdalne wymagania.

Imho dla prywatnych inwestorów powinno być tylko zgłoszenie zakończenia
budowy z podpisem kierownika budowy o zgodności z projektem i sztuką
budowlaną.

schody żelbetowe zabiegowe

ok, racja .... projekt budowlany powinien zawierać takowy rysunek, może i
wykonawca powinien również umieć zrobić te schody nawet bez rysunku ...
Fakt jest jednak taki, iż projektant uważa że zrobił projekt kompletny celem
uzyskania pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę uzyskałem bez żadnego
problemu), a ja nadal pozostaję bez rysunku zbrojeniowego schodów.
Nawet gdyby ekipa budowlana coś zaproponowała, to nigdy nie będę miał
pewności czy robi to dobrze. Mogę zaryzykować ... ale jak wykonawcy coś nie
wyjdzie to ja pozostanę z rozgrzebaną budowę.

W związku z powyższym, czy ktoś jest w stanie podać mi jakieś linki, gdzie
mógłbym znaleźć chociaż przykładowe rozwiązania zbrojenia schodów
żelbetowych zabiegowych???


| Zbrojenie schodów?!
| W projekcie wykonawczym są szczegółowe rozwiązania
| technologiczne, uzupełnienie i uszczegółowienie rysunków
| zbrojeniowych itp. Rysunków ze zbrojeniem nie ma w
| projekcie architektonicznym - w budowlanym muszą być.

Tez mi się tak wydaje że takie rys. powinny byc.
Inna sprawa, że to o wykonawcy najlpeiej nie świadczy ja knei
wie jak schody zazbroić !

--
Pozdrawiam Przemek.
GG 1581662


 » 

Mapa do celow projektowych


Mam dwa pytania:
1. Czy mapa do celow projektowych jest rzeczywiscie wymagana do uzyskania


ciach

witam

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa
z dnia  30 grudnia 1994 w sprawie szczególowego zakresu i formy
projektu budowlanego
(Monitor Polski z 1995 Nr 2 poz.30)
z późniejszymi zmianami
Rozporządznie MSWiA z dnia 3listopada 1998
(Dz.U.nr 140, poz 906)

par.8
Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część
opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej,przyjetej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego... .

.....
ta KOPIA AKTUALNEJ MAPY ZASADNICZEJ
to właśnie ta mapka wykonana i zaktaalizowana przez geodetę
i przez niego podpiana i podpieczętowana na czerwono !!!
ksero się nie  liczy :-)  (wyjątki tylko potwierdzają regułę )

WK architekt

Dojazd do posesji!


Przeciez osoby, ktore reorganizowaly ruch widziały, iż jest brama wjazdowa.

Re : Sprawdź w dokumentacji budowy, czy zrobiłeś inwentaryzację geodezyjną
wjazdu na Twoją działkę. Zgłoszenie domu do użytkowania (czy też wydanie
zezwolenia na użytkowanie tam, gdzie istnieje wymóg takowego) nie powinno
być przyjęte bez  inwentaryzacji zjazdu/wjazdu. Zresztą pozwolenie na budowę
nie zostanie wydane, jeśli plany nie zawierają uzgodnionego z zarządem drogi
projektu zjazdu z działki.  Jeśli takowa inwentaryzacja jest - zwracasz się
z żądaniem do urzędu administracji budowlanej o nakazanie przywrócenia
wjazdu. Możesz też oczekiwać stosownego odszkodowania. Jeśli natomiast
inwentaryzacji nie było - pozostaje Ci uzyskanie zezwolenia na budowę
takiego wjazdu/zjazdu i wykonanie go na własny koszt.
AR

Dojazd do posesji!wjazdu na Twoją działkę. Zgłoszenie domu do użytkowania (czy też wydanie
zezwolenia na użytkowanie tam, gdzie istnieje wymóg takowego) nie powinno
być przyjęte bez  inwentaryzacji zjazdu/wjazdu. Zresztą pozwolenie na
budowę
nie zostanie wydane, jeśli plany nie zawierają uzgodnionego z zarządem
drogi
projektu zjazdu z działki.


W planach wjazd jest ujęty, również w akcie notarialnym własności istnieje
zapis, iż mieszkańcy posesji mają prawo do swobodnego wjazu i wyjazdu na
teren posesji.

Jeśli takowa inwentaryzacja jest - zwracasz się
z żądaniem do urzędu administracji budowlanej o nakazanie przywrócenia
wjazdu. Możesz też oczekiwać stosownego odszkodowania. Jeśli natomiast
inwentaryzacji nie było - pozostaje Ci uzyskanie zezwolenia na budowę
takiego wjazdu/zjazdu i wykonanie go na własny koszt.
AR


Zapewne to niedopatrzenie urzędników (chodzi o uniemozliwienie mi dojazdu do
posesji), ktore skrupulatnie wykorzystywane jest przez konkurencje, która
nasyła policję, która karze klientów i dostawców...

Marcin

W jakiej skali mapa do projektu


Witam,
chciałbym spytać czy ktoś z was robi mapę do projektu budynku w skali 1:1000?

pozdrawiam
Artur


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie

§ 6. 1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi
treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności)
nieruchomości (działek), powinna zawierać:

2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i
wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:

1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,

2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa
przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,

3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym
rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów
projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ
właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

Pozdrawiam
Hasan

odpowiedzialnosc za brak przewodu na mapie

Trochę obok głównego wątku.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* Art. 34. 1. (90) Projekt
budowlany powinien spełniać wymagania ......
2. .....
3. Projekt budowlany powinien zawierać:
  1)  projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony NA AKTUALNEJ
MAPIE, obejmujący: ......   (
http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.2000.106.1126.html ) Znajduje się to w
rozdziale pt."Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych".
Moje pytanie: Czy w takim razie można powiedzieć, że projektant wykonując
projekt na NIEAKTUALNEJ MAPIE działa niezgodnie z prawem? Czy wykonując projekt
na mapie w pewnym sensie przyjmuje odpowiedzialność, że jest to mapa aktualna?
Pozdrawiam
Jaremi

Zmiany na Targówku i nie tylko.

156 bardzo ciekawe. Tylko powinno nosić numer 126. Zresztą niewiele brakowało, a już wkrótce by było... Może po wyborach, teraz chyba już nikt nie odważy się zaproponować zerwania połączenia Tarchomina z CH MARKI i Targówka z Bielanami

107/108 interesujące (zresztą sam już kiedyś takie 108 proponowałem ). Tylko obawiam się jęków o połączenie różnych dziwnych zakątków Mokotowa ze Szpitalem MSW na Wołoskiej...

176 też ciekawe, ale niestety nierealne. Skręt z Budowlanej w Wincentego jest na małe wozy

Tym niemniej projekt wart uwagi
PS Projekt Solarisa 8coś tam też zawierał parę ciekawych pomysłów, żeby nie było, że nie

[debata] - Podatki

Część projektów możemy finansować z dotacji od konkretnych ministerstw sarmackich.Dla mnie to zwykłe pasożytownie i szukanie okazji do zdobycia pieniędzy od Sarmacji - raczej powinno państwo Sclavińskie podejmować swoje inicjatywy by zarabiać, a w ostateczności liczyć na darowizny - zapewne nie bezinteresowne.

Zawsze można dorysować nowe osiedle na mapce i wprowadzić je do systemu. To nie są jakieś stałe liczby.Tak, jednak równamy w stronę prawomocnej, urealnionej i w pewnym sensie poważnej mikronacji, a nie w stronę kraju który kiedy będzie miał problem to dorysuje wirtualną wyspę i będzie okey.

Dlaczego? Np. państwowa korporacja, zawierająca firmę budowlaną, transportową i jakieś pozyskiwanie surowców, przy konkurencyjnych cenach i odpowiednio prowadzona, mogłaby być całkiem dochodowa - szczególnie, że obecnie ekipy budowlane trzeba ściągać z innych prowincji.W tej kwestii się nie znam, błędnie myślałem - mea culpa , ale nadal uważam, że lepiej wcześniej zadbać o stabilność skarbu państwa niż wydawać, a później się martwić skąd wziąć pieniądze, chociażby na płace, itd.

Czy wykonanie przyłącza i instalacji w domku można rozdzieli

uziemienie na słupie kolegi nie interesuje, to sprawa ZE.
Schemat powinien zawierać uwidocznione kolejno elementy sieci (linię, słup, RBK, WLZ, przedlicznikowe, szafkę, ZLZ, czasem jednokreskowo inst. odbiorcy).
Proszę o podanie, czy w TWP jest zapis o konieczności wykonania (i uzgodnienia) dokumentacji. W takim wypadku projekt przyłącza powinien wykonać uprawniony (projektowo) elektryk. Zgodnie z prawem budowlanym ułożenie kabla, postawienie szafki pomiarowej wymaga wykonania projektu i zgłoszeniu go w odpowiednim urzędzie na tzw. zgłoszenie budowy.
Różne powiaty różnie to traktują. Bywa, że przymykają oko prosząc wymagając tylko pomiarów geodezyjnych powykonawczych, a inne chcą całej papierologii. Jeśli rzeczony słup z którego kolega schodzi nie jest na kolegi działce (tylko np. pasie drogi publicznej), to postępowanie prawne jest obligatoryjne.
Jeśli zapis o tym jest w TWP, to ZE nie odbierze robót bez tego świstka.

rozdzielnia sredniej mocy

Witam.

Podpowiem jeszcze, że projekt instalacji elektrycznej takiego obiektu powinien byc podpisany nie tylko przez projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń, ale również zaakceptowany przez rzeczoznawcę ds. ppożarowych!
W takiej instalacji w grę mogą wchodzić niuanse niespotykane raczej w istalacjach domowych, więc radzę również wykonanie powierzyć konkretnej firmie, z którą zawieramy umowę na piśmie, z warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań projektu. I zadbać o kompletną dokumentację łącznie z oswiadczeniami wykonawcy o zastosowaniu konkretnych elementów i materiałów takich jak w projekcie i kompletem deklaracji zgodności na zastosowane materiały.

Proszę zapoznać się też z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137)
http://isip.sejm.gov.pl/s...2&name=ATT7FK2T

Problem z UPS-em

Witam.

Czy ja dobrze rozumiem, jest dwa wyłączniki ppoż, Kolega chce dać trzeci?
A w ogóle, to Kolega występuje jako kto: projektant, wykonawca instalacji, inwestor, administrator czy jeszcze ktoś inny, ważne, bo nie wiem na co zwracać większą uwagę w opisie.
Poza tym: co to za obiekt, czy dotyczy go Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, no i czy Kolega pamięta, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zawiera taki paragraf:
§ 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

wyłącznik ppoż niewątpliwie takim urządzeniem jest.

podział projektu na część architektoniczną i zagospodar.

Witam.
Zwracam się do Państwa o poradę.

Być może spotkał się z taką sytuacją.

Otóż robiony był projekt elektryczny dla całego budynku jednorodzinnego w Barlinku koło Gorzowa Wielkopolskiego. W projekvie branżowym elektrycznym zrobiony był w jednym opracowaniu (w jednej teczce projektu elektrycznego) instalacje wnętrzowe oraz instalacje zewnętrzna od złącza kablowego ZKP do tablicy mieszkaniowej.

Inspektorka w Starostwie stwierdziła, że zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U. nr 120 poz 1133 cały peojekt budowlany dla tego bydynku jednorodzinnego powinien składać się z części architektonicznej oraz z części zagospodarowania tereny.
Osoba, która zajmuje się składaniem dokumentacji musiała z projektów branżowych wyjąć zagospodarownia branżowe, czyli w moim przypadku wyjąć z mojj teczki elektycznej przebieg na mapie kabla zsilającego a z innych przebiegi wody i gazu i podłączyć do części zagospodarowania.

Poczytałem trochę to rozporządzenie i tam nie jest napisane że taki projekt budowlany ma się zkładać oddzielnie z części architektonicznej i zagospodarowania. Tylko że ma zawierać taie opracowania. Instektorce w starostwie chodziło p to aby w segregatorze z dokumentacj ą dla budynku odzielne teczki były spięte si stanowiły część architektoniczną i oddzielne teczki część zagospodarowania i dodatkowo aby to się znalazło w jednym segregatorze.

Moje pytanie do Państwa czy miała rację czy jest to tylko nadinterpretacja rozporządzenia.

Może ktoś z Państwa robił coś dla Starostwa w Gorzowie Wielkopolskim i wie jak to z tym jest.

podział projektu na część architektoniczną i zagospodar.

witam.
Czytając literalnie zapisy Dz.U.


§ 6. 1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
2. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3;
2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4.
Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową.
3. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie.
4. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora.Czyli jasno z tego widać, że dopuszcza się.
Zresztą jeden jaki drugi tom powinny zawierać wszystkie branże. Czyli Inwestor powinien otrzymać od projektanta wiodącego 2 x 4 czyli 8 segregatorów z czego cztery powinny być identyczne w każdym szczególe.

Co do działań różnych starostw z którymi mam do czynienia w swojej praktyce (jest ich 6) nie ma dwóch Starostw gdzie oczekiwania urzędników są takie same. Dlatego zanim zacznę coś projektować muszę wyjąć ściągę z lisą życzeń Starostwa

Pomiary oświetlenia - mało luksów.

Witam
Kolega Prorektor napisał:

I tu się kol. Jack gruntownie myli i wykazuje dużą nieznajomość norm i przepisów w tym względzie, ponieważ skoro ma to być modernizacja instalacji oświetleniowej to powinna być ona wykonana w oparciu o nową normę PN-EN 12464, .....................


Oprogramowanie, niestety ale podąża za zmianami przepisów i norm, co nie można powiedzieć o koledze Prorektor, który widocznie z takim programem nie miał nigdy do czynienia.
Dialux umożliwia sprawdzenie wymagań normy PN-EN 12464 oraz zawiera bazę opraw. Warto zapoznać się z najnowszą wersją w/w programu.

ponieważ skoro ma to być modernizacja instalacji oświetleniowej


Prawo Budowlane nie zna takiego określenia - modernizacja.

Cytat kolegi Janek.G:

Instalacja owietleniowa zrobiona bez projektu


Czyli przy przebudowie instalacji oświetleniowej musi być wykonany projekt przez uprawnioną osobę. To jest wykonanie instalacji od nowa, nie tylko montaż dodatkowych opraw oświetleniowych ale może się okazać że także dodatkowych obwodów zasilania oświetlenia.
I zawarte uwagi:

W uwagach bowiem zawarłem zalecenie by to uprawniony projektant poprzez rozwiązania projektowe "wyprowadził ową instalację.


Są jak najbardziej słuszne i prawidłowe.

Zabudowa wnęki pod schodami

Wystarczy złożyć informację u zarządcy o takim fakcie.


To przekracza kompetencje zarządcy. Musicie mieć zgodę ogółu właścicieli w uchwale.
Jeśli tak się u Was zarządza nieruchomością wspólną, jak opisałaś, to jest "trochę" inaczej, niż wymaga tego ustawa o własności lokali...

Art. 22 ust.2 ustawy:
"Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej."

Art. 22 ust. 3
"Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: (...)
4) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
5) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej (...)."

Wystarczy przyjąć jedną uchwałę, wyrażającą zgodę na taką zmianę na zasadach, które opisałaś (wola właścicieli lokali z danej klatki i pokrycie kosztów). Każda zmiana we wcześniejszych projektach, planach zagospodarowania osiedla itp. powinna być udokumentowana zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o własności lokali. W przeciwnym razie po latach nikt się w tym nie połapie. Nie wprowadzajcie sami sobie bałaganu, bo potem będziecie ponosić dodatkowe (duże) koszty inwentaryzacji budowlanej, czyli odtworzenia dokumentacji nieruchomości przez specjalistów.

Prowadzenie na bieżąco dokumentacji technicznej budynku to obowiązek zarządcy (art. 29 1a, 1b). W jego interesie powinno być, aby na takie roboty mieć zgodę (uchwałę).

Strop w domu drewnianym o konstrukcji szkieletowej

Jeżeli w umowie zapis "Stan wykończenia zgodnie z projektem budowlanym zawiera: (...)" a w projekcie masz "podłoga drewniana 2 cm, belki stropowe 10 x 20 cm, wełna 14 cm, paroizolacja, wełna 5 cm, płyty g-k ognioodporne." to wykonawca powinien wykonać to co jest w projekcie. W tym zakresie powinieneś tego bezwzględnie żądać. Może warto zatrudnić kogoś kto zweryfikuje umowę z projektem a wykonanym zakresem robót.
A która to firma w taki sposób próbuje naciągnąć Inwestora?

A tak przy okazji - co to za układ warstw - "podłoga drewniana 2 cm, belki stropowe 10 x 20 cm, wełna 14 cm, paroizolacja, wełna 5 cm, płyty g-k ognioodporne." Co to za "paroizolacja", co to za "wełna 5 cm"? Pytam, gdyż w stropach międzykondygnacyjnych nie stosuje się folii paroizolacyjnej.

Firma Nordhome

Może to, ze ze chce się zabezpieczyć, że jak pisze, ze moze dać w sciane 20 - 30 cm wełny to ktoś moze pomysleć ze podana cena realizacji zawiera własnie 30 cm wełny i będzie żądał tego w cenie standardu PRZYKŁADOWYCH cen realizacji?
Myślę, ze powinienes poprosić o 1. wycenę dla twojego projektu 2. wzór umowy do niej z wyszczególnionymi elementami, ktore ta cena obejmuje, i wtedy będziesz wiedział i porównasz. JA to zrobiłam

Akurat tego bym się nie czepiała, prowadząc własną firmę (nie budowlaną i pracując w instytucji państwowej wiem, ze jak na stronie jest napisane ze bilety generalnie kosztują od 30 - 150 zł., to przychodząc na koncert Ala Di Meola znajdzie się zawsze 20 osób, które zrobią karczemną awanturę, bo "na stronie pisało, ze po 30 tez są" i oni własnie TAKIE chcą.

Zapis taki pojawia się na wielu ofertach handlowych, czy gazetkach promocyjnych wielu koncernów.

Instrukcja p.poż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpozarowego jak sama nazwa wskazuje ma być instrukcją a nie projektem budowlanym, dlatego moim skromnym zdaniem uważam że ma być dostosowana do istniejącego obiektu i zawierać te elementy, które mozna zastosować w juz istniejącym obiekcie ewentualnie powinna wskazywać co można dostosować do wymogów ochrony przeciwpożarowej z tych elementów które istnieją w obiekcie.

Specyfikacja zamówienia- siec komputerowa

Pisanie SIWZów to zadanie dla speca od zamówień publicznych.
Przy 30 punktach logicznych sam projekt bez przetargu (chyba) można
zamówić. Pamiętaj, aby od projektanta wymóc:
- uprawnienia elektryczne + zaświadczenie z izby
- w umowie o projekt wpisz, że cena zawiera koszty ewentualnego nadzoru
autorskiego
- wpisz też, że autor wyraża zgodę na publikację projektu dla celów
przetargowych
- cały projekt masz dostać na papierze i elektronicznie (forma:
najlepiej pdf z całości)
- projaktant powinien zawrzeć w projekcie wszystkie elementy wymagane
przez prawo zam. publ. i budowlane - zastrzeż to w umowie - projekt ma
być zgodny z ustawami/przepisami - normy i pragrafy to działka dla
speców od danego tematu.


W sumie to właśnie o SIWZ mi chodzi.

technologii gigabit ethernet". Ale to za mało, trzeba przeciez od
projektanat wymagać jakiś uprawnień/certyfikatów. I  tu wymiękam (siedze w
bazach danych, nie w technologiach sieciowych!!!). Co powinienem wpisać ?
To troche jak z budowa domu: ja buduję, projektant przygotowuje papiery,
załatwia w nadzorze budowlanym itp. Czego powinienem od niego wymagać
(głównie chodzi mi o "warunki początkowe" czyli uprawnienie itp...). Jak
zagwarantuje sobie firmę, która potrafi wykonac projekt, nadzorować
wykonawstwo i wykonać audyt to  będe mógł spać spokojnie i bawic się moimi
bazami danych. Możesz pomóc ? Masz  może gdzieś pod ręką SIWZ do takiego
zadania ? /chodzi o sprawy techniczne, bo reszte załatwi kolezanka od
zamówień publicznych/

Zakładam, że projektant na etapie przygotowania projektu uzgodni ze mną
lokalizację punktów logicznych, serwera,szafki, producentów swith-y,ups-ów
itp...

jaki to zawód ?

Nie zawiera, poniewaz u nas szalunki robia i ciesle i zwykli budowlancy.
A powolywanie sie na oficjalna klasyfikacje zawodowa jest niewlasciwe,
poniewaz wedlug tej klasyfikacji,
tym zawodem w Niemczech jest Schalungsbauer.

a Einschaler to jest "szalunkowy"
i ani tu, ani tu nie ma klasyfikacji zawodowej, ale terminologia z zycia
codziennego wzieta.

Tak samo jak budowlaniec to nie terminologia formalna.

Pytanie nie bylo formalne, zatem odpowiedz powinna to uwzgledniac.
A gdy pytamy o klasyfikacje zawodowe,
to zechciej ja podac, zgodnie z obowiazujacym w Niemczech i Polsce
prawem budowlanym.

Jacek


Zgoda, tylko że Twoja podpowiedź nie zawiera nazwy po polsku, a nadawca
chyba o to właśnie pytał.
Wg klasyfikacji zawodów może być np. cieśla-monter deskowań, i też będzie
się to odnosić do konstrukcji stalowych, gotowych elementów deskowania itp.
Nie chodzi o rodzaj wykonywanej czynności, tylko o klasyfikację,
przynajmniej ja tak to rozumiem. Przyjrzyj się polskiej klasyfikacji
zawodowej w dziale robotnicy budowlani, taki sposób klasyfikacji używany
jest również w aktualnym polskim oprogramowaniu do wykonywania kosztorysów
prac budowlanych.
Pozdrawiam
Jacek Scholz

| Ale oficjalna nazwa to Schalungsbauer

| wykonanie szalunku, to wlasnie zbudowanie konstrukcji drewnianej,
| a obecnie juz takze stalowej z gotowych plyt , stropow, schodow, law
| fundamentowych -
| ktore nastepnie sa zalewane mieszanke betonowa czy betonopodobna.
| I po zdjeciu szalunku, czyli firmy, pozostaje element konstrukcyjny
| budowli, zgodny z projektem.
| Bez szalunku nie byloby np. mozliwe zbudowanie wylewanego stropu.


--
World's First Holographic Computer incorporating Self(EGO) Technology
fit to solve NP problems (knapsack algorithm).
Setting 3D holograms generating 4D-space environments.
Pseudo-holographic 3D Projector/3DTV.

Uzgodnienie wjazdu na dzialke - czy mozna zrobic pozniej ?


1. Moglbys podac jakis numerek przepisu?


Prawo budowlane Art.33.2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy  
dołączyć:
1)      cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami,  
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami  
szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7,  
aktualnym na dzień opracowania projektu;

Art.34.3. Projekt budowlany powinien zawierać:
3)  stosownie do potrzeb:
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki  
z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

2. O ktory urzad chodzi? Bo ja odbijam sie jak ping-pong miedzy KZK i  

oswiadczeniu o przylaczeniu do drog ladowych".mają prawo odmówić jeśli np. zamarzyłeś sobie zjazd na ich drogę
w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu lub z innych uzasadnionych przyczyn.
oni uzgadniają twój konkretny projekt zagospodarowania działki
z wyrysowanym zjazdem, więc np. jeśli zjazd jest usytuowany w sposób
nieprawidłowy itp. to muszą odmówić.

w przypadkach z którymi się spotkałem zarząd dróg wydawał pozytywne
uzgodnienie ale najczęściej pod kilkoma warunkami w tym najważniejszy
i oczywisty, że należy wykonać projekt zjazdu (i tu podają parametry  
zjazdu,
i dodatkowo np. konieczność wykonania przepustu itp.).

takie wymaganie nie oznacza, że projekt zjazdu musi być dołączony
do pozwolenia na budowę domu. zjazd może być wykonany później, odrębnym
pozwoleniem.
z tym, że powstaje problem teoretyczny, którędy wieżdżać na działkę
w trakcie budowy domu, skoro teoretycznie nie ma jeszcze zjazdu.

spotkałem się też z przypadkiem uzależniania uzgodnienia od
posiadania decyzji o warunkach zabudowy na zjazd (jeśli nie ma planu
miejscowego).

Piotr

Wykonczenie mieszkania

Juz wiem, nie ma niczego takiego; pani w US (nawiasem mowiac b.
kompetentna
i mila) bierze to na wyczucie, pytam wiec: zlew? tak! okap? tak! szafa do
zabudowy? tak! meble do kuchni przykrecone do sciany? nie!!! plyta gazowa
i
piekarnik do zabudowy? nie!!! (a niby mowila wczesniej, ze to co trwale
zwiazane) ale, mowie, mam na fakturze jako kuchnia? no to tak!
Jesli kogos to interesuje to wg US Skierniewice odpowiedz TAK byla rowniez
w
przypadku: krany, zawory, syfony, brodzik, kabina, prysznic, WC, umywalka,
glazura, terakota, panele, farby, masy, zaprawy, szpachle i kleje.


No wlasnie. Generalnie duza ulga budowlana powinna zawierac w sobie te
wszystkie odliczenia, ktore zawiera ulga remontowa, bo budowa jest przeciez
bardziej ogolnym zdarzeniem niz remont a budowe konczy sie w momencie, w
ktorym mozna zaczac mieszkac w budynku. Nie wiem na jakiej podstawie

'kuchnia' a jak osobno to juz nie, skoro rozporzadzenie dot. ulgi remontowej
mowi:
§ 1. Za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego, o których mowa w ***, uważa się wydatki poniesione na:
  1)  zakup materiałów i urządzeń,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  2)  zakup usług obejmujących:
a)  wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
b)  transport materiałów i urządzeń,
c)  wykonawstwo robót,
  3)  najem sprzętu budowlanego,
  4)  opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów,
w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

W koncu plyta i piekarnik osobno, to takie samo urzadzenie jak 'kuchnia'.
Do kolegi Howk: W kwestii duzej ulgi budowlanej poprostu NIE MA zadnych
rozporzadzen. Mozna zalozyc, ze skoro ustawodawca nie ograniczyl rzeczy,
ktore mozna odpisac, mowiac tylko ze maja byc poniesione na zaspokojenie
wlasnych potrzeb mieszkaniowych, to odliczyc mozna wszystkie wydatki
poniesione w celu wybudowania domu i doprowadzenia do mminimalnej mozliwosci
uzytkowania. Tzn meble w postaci stolow, szaf itp na upartego mozna z niej
wylaczyc, bo nie sa niezbedne, ale trudno mieszkac w domu bez wanny,
kibelka, armatury, kuchni (nie zaleznie od tego, jak jest nazwana na
fakturze) itp. Oczywiscie lepiej jest zapytac konkretna pania w konkretnym
urzedzie skarbowym co ona uzna za zasadne wydatki do odliczenia, bo to ta
pani bedzie decydowala, czy odliczenia sa zrobione OK. Ale ogolnie rzecz
biorac nie ma ona ZADNYCH podstaw, zeby uznac, ze plyta i piekarnik osobno
nie podlegaja odliczeniu. Niestety dochodzenie swoich praw jest dlugie i
kosztowne...

Pozdrawiam
Magda

Pozwolenie z biurem projektowym?| to ja nadal mam watpliwosci jakie sa roznice w projekcie wykonawczym
| - co zawiera wg ciebie projekt wykonawczy czego nie zawiera
| budowlany ? Byc moze
Bo nie potrafisz spojrzeć na problem szerzej. Domek jednorodzinny to
najprostrza chyba rzecz, którą można budować. Kiedy mówimy o


inne mnie nie dotycza i mnie nie interesuja

inwestycjach o koszcie sięgającym milionów złotych, to do urzędu
przedstawia się właściwie tylko projekt architektoniczny (często
niepełny), żeby jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę.
Natychmiast od jego uprawomocnienia (a często jeszcze przed tym)
rozpoczyna się budowa. Konstrukcja i projekt wykonawczy powstają w
drugiej kolejności, po tej architekturze dla urzędu, często dopiero w
trakcie wznoszenia budowli!


dziwne. U mnie powstawaly przed uzyskaniem pozwolenia

Na podstawie architektury 3/4 budowlańców ci postawi solidny i
porządny domek, ale już biurowiec za 20 mln PLN jest na tyle złożony,
że
poszczególne szczegóły wymagają dokładnego przemyślenia, rozwiązania i
rozrysowania.

Ja bym podzielił projekty na 3 grupy: architekturę, konstrukcję i
proj. wykonawczy będący syntezą dwóch pierwszych uzupełnionych o
wszelkie niezbędne szczegóły.


Archutektura ok. Konstrukcja - rozumiem - np. polzenie zbrojen, wymiary,
uklad belek stropowych itd. Mi chodzi wlasnie o ta 3 tajemnicza czesc pt
"niezbedne szczegoly". Jakie to sa "niezbedne szczegoly" ktorych nie ma na
konstrukcji a powinny byc w projekcie ? Bo jakos nie moge sobie wyobrazic
zeby ktos projektowal np. wykonczenie posadzek czy metody obrobki glifow
okiennych a to dla mnie sa szczegoly. Z drugiej strony nie widze sensu
podawania takich informacji w projekcie bo na etapie projektu czasami nic
nie wiadomo o wykoczeniu posadzek.

D.

schody żelbetowe zabiegowe

Dnia 04-08-2003 19:16 , Hubert Kmieć powiedział:

ok, racja .... projekt budowlany powinien zawierać...
... Nawet gdyby ekipa budowlana coś zaproponowała, to nigdy nie będę miał
pewności czy robi to dobrze. Mogę zaryzykować ... ale jak wykonawcy coś nie
wyjdzie to ja pozostanę z rozgrzebaną budowę.

W związku z powyższym, czy ktoś jest w stanie podać mi jakieś linki, gdzie
mógłbym znaleźć chociaż przykładowe rozwiązania zbrojenia schodów
żelbetowych zabiegowych???


Co powinien zawierać projekt budowlany:
jest tu:
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133
przed 11 lipca 2003 było tu:
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906
a szukac można np tu:
http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase

ale to nie najważniejsze w tej sprawie.

Schody zabiegowe to określenie architektoniczne. Pod względem
konstrukcyjnym takie schody mogą być wspornikowe, płytowe-spiralne,
płytowe z oddzielnymi stopniami (podpartymi na ścianach i centralnym
słupie) itd.
Jakie powinny być u Ciebie - pomimo braku rysunku wykonawczego,
informacja o schemacie statycznym, przyjętych obciążeniach, miejscach
podparcia, powinna być przekazana Ci przez projektanta o ile nie ma tego
wprost w projekcie. Jeżeli to proste schodki, dalej powinien poradzić
sobie kierownik budowy (o ile nie jest to tylko "figurant") ale musi to
wynikać z informacji projektanta.
Generalną zasadą powinno być to, że projektant nie powinien zostawiać
inwestora samego z problemem. O ile osobiście nie jest w stanie od ręki
rozwiązać sprawy, powinien poradzić jak to zrobić.

I pytanie dodatkowe:
Czy w projekcie są rysunki zbrojenia innych elementów?

pozdrawiam

schody żelbetowe zabiegowe

Co powinien zawierać projekt budowlany:
jest tu:
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133
przed 11 lipca 2003 było tu:
Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906
a szukac można np tu:
http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase

ale to nie najważniejsze w tej sprawie.

Schody zabiegowe to określenie architektoniczne. Pod względem
konstrukcyjnym takie schody mogą być wspornikowe, płytowe-spiralne,
płytowe z oddzielnymi stopniami (podpartymi na ścianach i centralnym
słupie) itd.
Jakie powinny być u Ciebie - pomimo braku rysunku wykonawczego,
informacja o schemacie statycznym, przyjętych obciążeniach, miejscach
podparcia, powinna być przekazana Ci przez projektanta o ile nie ma tego
wprost w projekcie. Jeżeli to proste schodki, dalej powinien poradzić
sobie kierownik budowy (o ile nie jest to tylko "figurant") ale musi to
wynikać z informacji projektanta.
Generalną zasadą powinno być to, że projektant nie powinien zostawiać
inwestora samego z problemem. O ile osobiście nie jest w stanie od ręki
rozwiązać sprawy, powinien poradzić jak to zrobić.

I pytanie dodatkowe:
Czy w projekcie są rysunki zbrojenia innych elementów?

pozdrawiam

--
Bogusław Jarzębski, Toruń
http://www.probud.domek.pl
x z adresu e-mail trzeba usunąć


Dzięki za rzeczowe uwagi i spostrzeżenia

Projekt "domku moich marzeń" w rzeczy samej zawiera rysynki zbrojenia innych
elementów takich jak fudnamenty, nadproża, podciągi, wieńce czy też
trzpienie żelbetowe w ścianach. Nie zawiera jednak rysunku którego
poszukuję.
Najbardziej prawdopodobnym jest, iż projektant nie do końca jest pewien, jak
to zbrojenie powinno wyglądać.
Moim zdaniem schemat statyczny schodów jest dość prosty (oczywiście z punktu
widzenia kontruktora): podparcie na fundamencie dolnej części biegu, w
miejscu zabiegu podparcie na ścianie nośnej (prostopadłej do biegu
schodowego), w górnej części bieg opiera się również na ścianie nośnej.
Stopnie zabiegowe (kąt zwrotu biegu schodowego 180 stopni) występują w
połowie długości biegu.
Sposób oparcia byłby bardzo podobny do zwykłych schodów płytowych ze
spocznikiem, gdyby w miejscu spocznika nie występowały stopnie zabiegowe ...

pozdrawiam

Hubert

projekt domu jednorodzinnego

Musisz kupić projekt taki, który umozliwi Ci uzyskanie pozwolenia na budowę
czyli: projket architektoniczno-budowlany zawierający projekt konstrukcji i
projekty wszystkich instalacji oraz projekt zagospodarowania działki. Architekt
ma sie zobowiazac aby był to projekt zrobiony zgodnie z zasadami sztuki,
zgodnie z prawem budowlanym i w okreslonym terminie (bardzo ważne: niezwykle
lubią się spóźniać). Proponuję abys zawarła w umowie termin, kary umowne i
klauzukę, że lwią część jeśli nie całość zapłacisz jak otrzymasz pozwolenie na
budowę.
Musisz dostarczyć WZiZT, mapę no i założenia co do budynku: program
funkcjonalny, konstrukcja itp.
Badaniami geotechnicznymi to ja bym się nie przejmował chyba że budujesz w
górach na fliszu lub na bagnach. Normalny grunt: piasek lub ziemia wymagają
standardowej konstrukcji fundamentów: zawsze można szybko przeprojektować po
zrobieniu wykopu ale to jest bardzo mało prawdopodobny wariant rozwoju
sytuacji: popytaj sąsiadów co jest pod ziemią.
Chyba, że budujesz piwnice ...
A swoją drogą: to lepiej wybrać coś gotowego jest tego mnóstwo i tanie.
Zapłacisz ok. 1200 zł za projekt i drugie tyle za adaptację do warunków
miejscowych w tym plan zagospodarowania jeszcze ze 400 zł za mapkę i za ok.
3000 masz pozwolenie na budowę.
Pozdrawiam
Michał

Witam  :)

Właśnie wybieram się do architekta w sprawie zakupu projektu
Możecie doradzić czego konkretnie powinnam od niego wymagać.
Jak powinna być podpisana umowa z projektantem. ?
Nie znam się dobrze na tych fachowych sformułowaniach a chcę uniknąć
sytuacji że zapłacę za projekt .......  a potem trzeba będzie dokupić
jeszcze np. konstrukcyjny jakieś mapy itp.

na razie architekt mówi zdawkowo że musze kupić projekt (nie nazwał go
konkretnie) + projekt zagospodarowania działki + dostosowanie projektu do
działki po dostarczeniu badań geotechnicznych .

dzięki za pomoc :))

Wiola
W-wa
jeszcze zapytam :)

może namiar na taniego gościa od badań geotechnicznych ?
czy architekt powinien się zając uzyskaniem odpowiednich uzgodnień jeżeli
idzie o media ?
czy dobrze jest jak architekt proponuje że będzie inspektorem nadzoru i ile
mu płacić ? ( widziałam nadzorowany przez niego dom w stanie surowym
ocieplony wełną . A
wełna była ogóle nie zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi - była
kompletnie mokra .?!


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

projekt instalacji


Wodkan i CO nie jest ci chyba potrzebny nigdzie


Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami. Rozdział 2; Par.
11.2 -podpunkt 7).

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien
zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem
§ 7, powinien określać:
...
...
  7)   rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń
budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także
sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi
i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkości urządzeń budowlanych;
...
...
  9)   charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem
obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności
od potrzeb:
a)  bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje
energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych
związanych z przeznaczeniem obiektu,

oczywiście przy
założeniu, że wykonawca tych instalacji będzie wiedział, co ma robić).
Pewnym problemem może być instalacja elektryczna, ZE wymaga
przedstawienia prostego projektu instalacji, ale to narysuje ci
elektryk, który będzie "załatwiał" odbiór.


Odbiór instalacji?? To się załatwia w Nadzorze Budowlanym. ZE raczej
niema nic do tego. Co najwyżej może chcieć pomiary wewnętrznej linii
zasilającej. Przynajmniej tak to jest w mojej bliższej i dalszej okolicy.

Zestawienia materiałów! Im bardziej szczegółowego, tym lepiej. W moim
projekcie tego nie ma wcale i teraz mam z tym wielkie urwanie głowy.


To już podchodzi pod projekt wykonawczy. Generalnie ustawodawca chciał
aby projekt budowlany był jak najuboższy żeby w trakcie budowy można
było mieć jakąś swobodę. Kierownik budowy i kierownicy robót po
zakończeniu budowy piszą, że "wykonali obiekt zgodnie z projektem" więc
jeśli projekt ma mniej szczegółów więcej rzeczy można na bieżąco w
trakcie budowy modyfikować. Cierpi na tym inwestor jeśli weźmie "tanich"
fachowców bo w PB niema rozwiązań szczegółowych i np. zestawienia
materiałów.

Kiedy do zakladu energetycznego ?

1. można wystąpić o tzw. "zapewnienie dostawy"
takie zapewnienie powoduje iż wydania warunków przyłączenia nie mogą potem
odmówić
dla tych dokumentów prawo mówi że wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o
własności terenu, w końcu akt notarialny zawiera tajemicę handlową (ceny,
dane sprzedającego który nie jest stroną w umowie z ZE itp.) Ostateczne
otwierdzenie prawa własności następuje na etapie podpisania Umowy
Przyłączeniowej.
kolegów którzy chcą testować tak każdą działkę uprzedzam iż za każde
zapewnienie dostawy lub warunki mogą ponieść przedpłatę około 150 zeta -
żaden biznes....

2. dla kolegi Tomasza z Wejcherowa: napiszcie skargę do Urzędu Regulacji
Energetyki, ZE odmawiając wydania warunków powinien powiadomić o tym fakcie
URE i oni prowadzą postępowanie rostrzygające - im więcej osób napisze
równocześnie do URE tym lepiej - gwarantuję że prąd będziecie mieć bardzo
szybko....  :-)

3. jeśli teren jest objęty planem i jest budowlany to ZE      NIE MOŻE
odmówić wydania warunków przyłączenia - w końcu te plany sami uzgadniali -
haczyk jest  tym iż w planie rozwoju ZE budowa na tym terenie sieci może być
przewidziana np na 2047 rok...

4. do kolegi Marrasa - żeby podłączyć prąd docelowo należy posiadać
pozwolenie na budowę obiektu - to nie jest w Ustawie Prawo Energetyczne lecz
w Rozporządzeniu Przyłączeniowym

Ogólnie: Inwestor załatwia wszystko jednocześnie - po zakupie
działki -wszystkie warunki na media, opracownie projektów, uzgodnienia i do
Starostwa o pozwolenie, jak architekt jest dobry to po pół roku jest
pozwolenie pawomocne na budowę i można ruszać. Moim zdaniem prąd to
najmnieszy problem, ja spotkałem się z o wiele większymi problemami z
dostawą wody, a studnię nie każdy może wykopać z różnych względów.
pozdr.
Jones

kupuje dom - bol głowy

Klaniam sie!

od pewnego czasu probuje kupic dom - z drugiej reki. Kiedy juz prawie sie
zdecyduje to okazuje sie, ze ma on jakis feler.


Udalo mi sie to zrobic w ciagu 9 miesiecy. Zaczalem temat w grudniu 2001
i dotyczyl on zakupu dzialki budowlanej. Skonczylem w pazdzierniku 2002
zakupem 22-letniego slupka. Po prostu nie bylo dzialek w cichym miejscu
niezbyt dalego od centrum. Budowanie sie na peryferiach jakos mi nie
pasowalo.
Po obejrzeniu i porownaniu kilkunastu domow mozna przystapic do wyboru.
Trzy warunki: zdrowy dom, dobra lokalizacja i zero problemow prawnych.

W zwiazku z tym pytanie: czy
dotychczasowy wlasciciel musi/powinien pokazac mi plany budynku
zatwierdzone
przez wydzial architektury w gminie? Chodzi mi o to, ze sa zatwierdzone
przez
ow wydzial czy jak go tam zwa. Co, jezeli takich planow nie ma (twierdzi,
ze
zaginely)?


Moj poprzedni wlasciciel posiadal skoroszyt o grubosci chyba 10 cm, gdzie
mial projekt,
wszelkie wyrysy, dowody oplat i diabli wiedza co jeszcze. Moze gdzies w
urzedach
lezy jeszcze jego zezwolenie na budowe? (w powiecie?) Ale jesli budynek stoi
od dawna
to sa to tzw. zaszlosci, ktorych juz sie nie prostuje.

Co powinnam przeczytac (jakie ustawy, rozporzadzenia itp) zanim zdecyduje
sie
na kupno? Pytam bo okazuje sie, ze rozne budynki maja rozna usterki
prawne,
mnie samej trudno ocenic, a posrednicy mowia - jak sadze - co im
wygodniej.


Najwazniejsza jest chyba ksiega wieczysta - kto jest wlascicielem, czy nie
ma jakichs
sluzebnosci albo nie jest obciazona hiopoteka.

I jeszcze jedno na marginesie: czy przyjeta praktyka jest pobieranie przez
posrednikow sprzedazy nieruchomosci pewnych kwot (50-200 zl) za to, ze jak
twierdza bede ich klientem? Dla mnie nie i rezygnuje z takich agencji ale
chodzi mi bardziej o zasade czy tez zwyczaje.


Rozumiem, ze chodzi o wplate w momencie zawierania umowy z agencja?
Podobno urzedy skarbowe czepiaja sie, jesli agencja oplat tych nie pobiera.
Ale dlaczego az 200 zl?

Odpalanie agencji 2% nie jest przyjemne ale ja inaczej swego domu bym nie
kupil.
Wlasciciel mieszka za granica i sam sie to sprzedaza po prostu nie zajmowal.
Pozdrawiam
BR

prawa budowlane

o to ze niewiem czy jak sobie zbuduje balustrade to doczepią mi sie
ze ją
zbudowalem.


Nie jestem prawnikiem, ani zawodowym budowlancem. Jesli jednak moglbym
cos zasugerowac to osobiscie postapilbym mniej wiecej tak:
1 Jesli to nowobudowany obiekt to do momentu jego odbioru samej
balustrady bym nie budowal. Moga sie doczepic do kubatury obiektu.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Projekt Zagospodarowania Terenu, jak i
projekt architektoniczno-budowlany obiektu powinien zawierać jego
charakterystyczne parametry techniczne, w tym jego wymiary. Wiec z
projektu wynnika bezposrednio kubatura obiektu /moze byc nawet
ujawniona w pozwoleniu na budowe/. Natomiast z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wynika, iż do kubatury brutto
budynku wlicza sie kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości
balustrady. Jesli nadzor budowlany bedzie upierdliwy to podczepic to
moze pod art. 48 /o ile pamietam - w kazdym razie chodzi o samowole
budowlana/ Prawa Budowlanego i opieajac sie na wyroku NSA z dnia 13
maja 1999 r. akta sygn. IV SA 664/97 moga tak to potraktowac.
2. Jesli to istniejacy budynek /i nie jest to obiekt uzytecznosci
publicznej, ogolnodostepny/ to stawialbym balustrade bez zadych
ceregieli. Jesli chcialby byc Pan bardziej swietym od Jana Pawla Bis to
powiadomilbym ich o tym i w razie braku sprzeciwu, chyba po 14 dniach -
do roboty!!!
Prosze o zweryfikowanie tych informacji
Pozdrawiam

prawa budowlane

| o to ze niewiem czy jak sobie zbuduje balustrade to doczepią mi sie
ze ją
| zbudowalem.

Nie jestem prawnikiem, ani zawodowym budowlancem. Jesli jednak moglbym
cos zasugerowac to osobiscie postapilbym mniej wiecej tak:
1 Jesli to nowobudowany obiekt to do momentu jego odbioru samej
balustrady bym nie budowal. Moga sie doczepic do kubatury obiektu.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Projekt Zagospodarowania Terenu, jak i
projekt architektoniczno-budowlany obiektu powinien zawierać jego
charakterystyczne parametry techniczne, w tym jego wymiary. Wiec z
projektu wynnika bezposrednio kubatura obiektu /moze byc nawet
ujawniona w pozwoleniu na budowe/. Natomiast z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wynika, iż do kubatury brutto
budynku wlicza sie kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości
balustrady. Jesli nadzor budowlany bedzie upierdliwy to podczepic to
moze pod art. 48 /o ile pamietam - w kazdym razie chodzi o samowole
budowlana/ Prawa Budowlanego i opieajac sie na wyroku NSA z dnia 13
maja 1999 r. akta sygn. IV SA 664/97 moga tak to potraktowac.
2. Jesli to istniejacy budynek /i nie jest to obiekt uzytecznosci
publicznej, ogolnodostepny/ to stawialbym balustrade bez zadych
ceregieli. Jesli chcialby byc Pan bardziej swietym od Jana Pawla Bis to
powiadomilbym ich o tym i w razie braku sprzeciwu, chyba po 14 dniach -
do roboty!!!
Prosze o zweryfikowanie tych informacji
Pozdrawiam


dzekuje za informacje. Co pradwa liczyłem na jakieś konkretne parametry
dotyczące wysokości (te pismo ministra to znam), pozatym jest też coś o 1,1
m wysokości balustrad. Tylko ze ta sprawa jest skomplikowana i chodziło mi
raczej o artykuły czy paragrafy zakazuące takiej budowli. (tzw ulepszony
spór o miedze) :)

Pierwsze bonusy - Rafineria Gdańska w Iraku (???)

http://www1.gazeta.pl/swiat/1,34216,1417053.html


A ja dodam jeszcze:
http://www2.gazeta.pl/dom/1,22106,1416572.html

"   Polskie firmy i organizacje gospodarcze zainteresowane odbudow? Iraku
   mog? zg3aszaa swoje oferty Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki

   po angielsku i z3o?one "mo?liwie pilnie" - jak g3osi wtorkowy
   komunikat resortu.(...)
   Najbardziej bed? poszukiwani specjali?ci z bran? budowlanej
   (szczególnie spece od budowy dróg), petrochemicznej oraz
   telekomunikacji. W3a?nie te bran?e najbardziej ucierpia3y w wyniku
   dzia3an wojennych(...)
   Na kontrakty mog? liczya równie? firmy zajmuj?ce sie
   hydrobudownictwem. Wed3ug specjalistów remontu potrzebuje wiekszo?a
   irackich kana3ów i tam. Trzeba wybudowaa równie? wiele stacji
   uzdatniania wody i oczyszczalni ?cieków.(...)

A TO wkleje prawie w calosci do rozwazenia, bardzo duzo do przeczytania
miedzy wierszami, jesli tylko kto chce.:
http://www1.gazeta.pl/gospodarka/1,33182,1410363.html

  "PAP 06-04-2003, ostatnia aktualizacja 06-04-2003 17:58
   Iraccy eksperci emigracyjni i przedstawiciele USA uzgodnili w sobote
   na spotkaniu w Londynie, ?e w odbudowie irackiego przemys3u naftowego
   po wojnie g3ówn? role powinny odgrywaa miedzynarodowe firmy naftowe
   Na czwartym spotkaniu grupy roboczej irackich ekspertów w dziedzinie
   ropy i energetyki - zorganizowanym pod auspicjami Departamentu Stanu
   USA - postanowiono te?, ?e Irak winien pozostaa w Organizacji Krajów
   Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), ale bez wyznaczonych limitów
   produkcji. Delegaci podkre?lali, ?e chocia? zaraz po wojnie trzeba
   bedzie sie skoncentrowaa na odbudowie istniej?cych obiektów, to szybko
   mo?na by przyst?pia do rozmów z wielkimi koncernami miedzynarodowymi
   na temat d3ugofalowych projektów. Kontrakty na zagraniczne inwestycje
   z przysz3ym rz?dem irackim, podpisywane prawdopodobnie na zasadzie
   udzia3ów w produkcji, mog3yby bya zawierane w ci?gu pó3 roku do dwóch
   lat. Uzgodnione w Londynie rekomendacje zostan? przekazane nowemu
   rz?dowi przej?ciowemu pod auspicjami USA, który w przysz3ym tygodniu
   ma powstaa w po3udniowym Iraku."

dwa pytania

nie. geodeta w dziennik budowy wpisuje tylko fakt wytyczenia budynku, a
potem jego inwentaryzacji bez określania, czy jego połzenie jest zgodne z
projektem czy nie. Tylko w przypadku inwentaryzacji powykonawczej instalacji
podziemnych, geogeta musi wykazać, czy zainwentaryzowane urządzenie
podziemne jest położone zgodnie z projektem (ma to bezpośredni związek z
tym, iz instalacje podziemne są przedmiotem uzgodnien na ZUD). ale taki wpis
wykonuje na mapie poinwentaryzacyjnej.

pozdrawiam grzegorz


Chciałbym przytoczyć fragment ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie.
"Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
§ 19. 1. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien
zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów
obiektu budowlanego.
2. W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do
dokumentacji budowy należy dołączyć operat z tych pomiarów.
§ 20. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.
§ 21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
1)do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji,
o której mowa w § 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
2)kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej."
Nie mogę się tu doszukać różnicy pomiędzy uzbrojeniu podziemnym a budynkiem. I
to jest budowlą i to jest budowlą.
Pozdrawiam
Jaremi

przesuniecie licznika gazu w domu

Zawór i instalacja do zaworu jest dostawcy. Ale nie ma lekko. Przerabianie
odcinka od zaworu do odbiorników i wykonanie nowego zawiesia gazomierza
należy do właściciela budynku.


Sorki jesli bedzie kilka razy, ale cos sie kisi z wysylaniem....

dzwonilem do dostawcy i wyglada to tak:
- mozna przesunac tylko za pomoca koncesjonowanego gazownika
- teoretycznie gazownik powinien zrobic projekt, powinny byc spelnione warunki
typy okno w pomieszczeniu gdzie jest licznik (? - w korytarzu jakos nie ma...)
- po przerobce trzeba zalozyc plomby - 89zl+vat)
- dostalem kilka namiarow na koncesjonowanych gazownikow

dzwonilem do koncesjonowanego gazownika i wyglada to tak:
- mam koncesje, prosze sie nie martwic o formalnosci
- spoko da sie przeniec, jakie okna w piwnicy, wazne zeby 3 metry od
odbiornika, jak trzeba bedzie to sie nadlozy rury
- mam koncesje, prosze sie nie martwic o formalnosci
- generalnie praca do zrobienia w jeden dzien, wyciecie i wstawienie licznika,
usuniecie starych rur (tego juz nie musi robic koncesjonowany gazownik)
- mam koncesje, prosze sie nie martwic o formalnosci
- nie trzeba zadnych projektow, wazne zeby gazownia wiedziala ze robil to
koncesjonowany gazownik
- mam koncesje, prosze sie nie martwic o formalnosci

Czyli w skrocie - wystarczy dojscie do koncesjonowanego gazownika :

Wczesniej ktos pisal ze trzeba pozwolenie na budowe itp. ale wyglada na to ze
nie trzeba. byc moze jakies znaczenie moze miec fakt ze budynek na juz troche
lat i w tamtych czasach projekt budowlany nie zawieral dokladnych projektow
branzowych, a to oznacza ze nikt sie nie bedzie czepial, ze jest cos
przerobione, bo nie ma z czym porownywac. Byc moze w nowych domach
trzeba taki projekt branzowy robic od nowa, wtedy faktycznie wszystkie
pozwolenia itp. A byc moze zalezy to od podejscia w konkretnym miescie?

Jak powyzsze sprawdza sie w praktyce bede wiedzial dopiero za kilka tygodni,
jesli odnajde watek to sie dopisze.
Wszelkie uwagi caly czas mile widziane

pozdrawiam
Bruno

przesuniecie licznika gazu w domu

Odpowiedź jest prosta, i przykra zarazem. Opłata dla "fachowca" zawiera
łapówkę + nieznany koszt ryzyka, w przypadku ujawnienia samowoli budowlanej.
Co roku mam kilka robót polegających na doprowadzeniu instalacji do
zgodnosci z przepisami. Czyli ktoś kiedyś zrobił a teraz tworzy się do tego
papiery i ratuje co się da. Jeśli mówi, że załatwi formalności z dnia na
dzień, to kłamie. Same terminy administracyjne to ponad dwa miesiące.
Niestety bardzo często się zdarza, że takie gnoje (przepraszam ale nasuwają
mi się nawet gorsze określenia) biorą kasę i zostawiają inwestora
nieświadomego z poważnym problemem prawnym. Potem tylko jak w Totku, trafi
czy nie trafi.


Podchodzac w ten sposob moge pewnie w ciemno zalozyc ze wiekszosc instalacji w
takim starszym domu nie spelnia dzisiejszych przepisow i na dziendobry
powinieniem dom zburzyc i zbudowac go 'po nowemu'. Dlaczego dzisiejszy licznik
w korytarzu ma byc bardziej przepisowy od jutrzejszego licznika w piwnicy czy
w dowolnym innym miejscu? (u tesciow jest w lazience). Dlaczego we wszystkich
chyba kilkudziesiecioletnich domach ktore widzialem drzwi miedzy domem i
garazem nie sa ognioodporne, a takie sa chyba dzis przepisy, nieprawdaz?
Jesli mowic o waznym problemie prawnym to najwyzej takim ze nie jest to
uregulowane. Dosc znaczne zmiany przepisow - zazwyczaj zasadne i czesto
poprawiajace bezpieczenstwo - powinny za soba pociagac nakaz przebudowy
starych instalacji, nie przy okazji remontu, tylko tak po prostu, dla zasady.
Wyznaczony okres przejsciowy, obowiazek zlozenia projektu, i pozniej
potwierdzenia wykonania, do sprawdzenia przy pierwszym spisywaniu licznika.
Wtedy kazdy zrobilbym projekt, szafke przed domem i byloby cacy. Ale nie jest.

pozdrawiam
Bruno

przesuniecie licznika gazu w domu

Podchodzac w ten sposob moge pewnie w ciemno zalozyc ze wiekszosc
instalacji w
takim starszym domu nie spelnia dzisiejszych przepisow i na dziendobry
powinieniem dom zburzyc i zbudowac go 'po nowemu'. Dlaczego dzisiejszy


licznik

A jakie inne instalacje w domu są w stanie zniszczyć go natychmiast, nie
dając szansy ratunku mieszkańcom. Nawet pożar wywołany wadliwą instalacją
elektryczną daje czas na ucieczkę. Wybuch gazu nigdy.

w korytarzu ma byc bardziej przepisowy od jutrzejszego licznika w piwnicy


czy

nie pisaliśmy o konieczności usunięcia a o chęci przemieszczenia w celu
wygody mieszkańców.

w dowolnym innym miejscu? (u tesciow jest w lazience). Dlaczego we


wszystkich

w łazience na pewno nie powinien być i w mojej okolicy wszystkie znane mi
budynki z licznikami w łazienkach zostały bardzo dawno temu przerobione.

poprawiajace bezpieczenstwo - powinny za soba pociagac nakaz przebudowy


W przypadku instalacji gazowych takie nakazy były wydawane. Nie widziałem i
wiem tylko z opowieści, że jeden dotyczył właśnie liczników w łazienkach.
Widziałem i wykonywałem nakaz likwidacji odwadniaczy po wybuchu gazu w
wieżowcu w Gdańsku. Zawierał również nakaz wykonywania uproszczonych prób
szczelności instalacji gazowych.

starych instalacji, nie przy okazji remontu, tylko tak po prostu, dla
zasady.
Wyznaczony okres przejsciowy, obowiazek zlozenia projektu, i pozniej
potwierdzenia wykonania, do sprawdzenia przy pierwszym spisywaniu


licznika.

a co ma do tego spisywanie licznika? Chciałbyś, żeby karbowy z
kwalifikacjami wystarczającymi wyłącznie do spisania kilku cyferek
decydował, czy masz prawidłową czy nieprawidłową instalację? Poza tym
gazownia jest dostawcą gazu a nie policjantem z uprawnieniami kontrolnymi.

Wtedy kazdy zrobilbym projekt, szafke przed domem i byloby cacy. Ale nie


jest.

Nie jest, bo byłoby to narzucenie jeszcze jednego podatku na niezbyt zamożne
społeczeństwo Każdy ma swój rozum, dostęp do wiedzy i przepisów.
Jeśli nie ma środków na remonty i wymiany to nie robi nic. Gdy decyduje się
na remont to powinien wykonać go zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.
Tak aby następne kilkadziesiąt lat żyć  w spokoju.

pozdrawiam Piotr

Konkurs na zagospodarowanie przestrzenne działki

Firma Bio-opał sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim ogłasza konkurs na najciekawszy projekt zagospodarowania przestrzeni użytkowej. Przedmiotem, obiektem który należy zagospodarować jest działka budowlana o wielkości ok. 1 ha.

Celem zagospodarowania jest otrzymanie projektu hali targowej, tzn. kompleksu wyposażonego w odpowiednie stanowiska, boksy handlowe. Wskazane byłoby także zaimplementowanie w dany projekt dodatkowych atrakcji dla dzieci, atrakcji wizualnych itp. Zdajemy się na pomysłowość młodych, ambitnych studentów, projektantów.

Projekt przedłożony do konkursu powinien zawierać ogólny szkic, zarys nowo powstałych budynków z wyszczególnieniem wysokości, rozmiarów i kształtów oraz ogólną wizję zagospodarowania terenu. Członek konkursu do zagospodarowania posiada całość działki.
Hala targowa powstać ma w niewielkim miasteczku liczącym 12 tys. mieszkańców. Z uwagi na to nie może być to kompleks gabarytami przypominający podobne hale targowe w Łodzi czy Gdańsku. W projekcie również powinien zostać uwzględniony parking samochodowy.

Do konkursu może zgłosić się każdy, kto tylko posiada umiejętność myślenia, projektowania przestrzennego. Nie stawiamy wymagań odnośnie jakichkolwiek uprawnień.

Termin składania, przesyłania prac mija 31 sierpnia 2008 roku. Więcej informacji (plany, zdjęcia) można uzyskać kierując się pod adres mailowy: zulus@bio-opal.com.

Kontakt telefoniczny: 508743771

Adres pod który należy przesyłać gotowe projekty:

Michał Rogulski
Bio-opał sp. z o.o.
ul. Kościuszki 22
89-400 Sępólno Krajeńskie

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł

Pozdrawiam
Michał Rogulski

Pytanie o rzeczoznawce i szkolenia p.poż.

drugie pytanie tak juz z ciekawosc czym zajmuje sie rzeczoznawca BHP?ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców.

3. 1. Nadane uprawnienia mogą upoważnić rzeczoznawcę do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, zwanych dalej "projektami", pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, w jednej lub więcej grupach uprawnień wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Wzór uprawnień rzeczoznawcy stanowi załącznik nr 2 rozporządzenia.
2. Centralny rejestr wydanych uprawnień prowadzi Główny Inspektor Pracy, a rejestry wojewódzkie - okręgowi inspektorzy pracy.
§ 4. 1. Rzeczoznawca opiniuje projekty, o których mowa w § 3 ust. 1, biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, a zwłaszcza warunki wynikające z części technologicznej projektu. Opiniowanie polega w szczególności na sprawdzeniu przez rzeczoznawcę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz z Polskimi Normami, a także na sprawdzeniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny.
2. Rzeczoznawca, po analizie projektu umieszcza na nim klauzulę zawierającą opinię oraz pieczęć imienną. Wzór klauzuli i pieczęci imiennej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Rzeczoznawca prowadzi rejestr opiniowanych projektów według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Rejestr powinien być przechowywany przez okres 5 lat.

Piotr Gruszczyński

Mysle że menelopa,przeczytał sobie czyjąś dobra prace a teraz chce sobie ja przywłaszczyć, jako własny pomysł.Powtarzam wcześnieją propozycję - niech osoba postronna oceni co napisała Margoo
Jeżeli twierdzenie, że zalew wymaga rewitalizacji, że należy stworzyć z niego miejsce przyjazne dla mieszkanców jest plagiatowaniem to tak, dokonałem plagiatu. Ale plagiatu również dokonała Margoo bo to nie ona wymyśliła, ze trzeba coś tam zrobić. :wink: Napisała pracę ze swoją wizją, obroniła się, wrzuciła ją do szuflady. Kiedy zająłem się tą sprawą przypomnaiłem sobie, że jakiś czas temu wypełniałem jej ankiete, i że istnieje już jakaś praca na temat zalewu. W myśl ideii po co wyważać otwarte drzwi poprosiłem ją o udostępnienie Po przeczytaniu od razu zasugerowałem autorce, że wg mnie to jest nierealne (dlaczego - napisałem swoją opinię na forum). Odszedłem od jej pomysłów zagospodarowania tamtego terenu gdyż mi nie chodziło o stworzenie pracy na dobrą ocenę :wink: Nie skopiowałem jej pomysłów ponieważ mi się nie podobają. To co napisała może pięknie brzmi ale wg mnie zostało napisane pod teorię na temat zagospodarowania terenu. Jakiś mądry pan napisał książkę, w której wymienił co powinno zawierać miejsce rekreacyjne Margoo na podstawie tego wymyśliła swój kompleks rekreacyjny. Z tego Margoo wywiązała się 5 :!: A jak to się ma z realiami? Jej pracę można by nazwać projektem koncepcyjnym - pięknym w swoich założeniach ale niemożliwym w realizacji, przynajmniej w takim kształcie.
Margoo wydaje się, że jak napisała swoją "fantastykę budowlaną" to należą jej się tantiemy od każdego pomysłu związanego z
zalewem. Uważa, że skoro ma mgr. z turystyki to taki ktoś jak ja nie może podważyć trafności jej propozycji. Tak w ogóle założeniem mojej wypowiedzi było całkowite odcięcie się od jej pracy - wyszło, że ją kopiuje i krytykuje. Sorry, nie tak chciałem

podział projektu na część architektoniczną i zagospodar.

witam.
Czytając literalnie zapisy Dz.U.


§ 6. 1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
2. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3;
2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4.
Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową.
3. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie.
4. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora.Czyli jasno z tego widać, że dopuszcza się.
Zresztą jeden jak i drugi tom powinny zawierać wszystkie branże. Czyli Inwestor powinien otrzymać od projektanta wiodącego 2 x 4 czyli 8 segregatorów z czego cztery powinny być identyczne w każdym szczególe.

Co do działań różnych starostw z którymi mam do czynienia w swojej praktyce (jest ich 6) nie ma dwóch Starostw gdzie oczekiwania urzędników są takie same. Dlatego zanim zacznę coś projektować muszę wyjąć ściągę z lisą życzeń Starostwa

ale czy nie ma tu sytuacji, że dostarczono do starostwa osobno projekt budowlany instalacji elektrycznych zawierający pzt, a inspektorka pzt kazała przepiąć do pb części kubaturowej (architektonicznej) i analogicznie inne branże?

ja tak zrozumiałem post pierwszy.

jak tak, to ma rację.

Instytucja Kultury

9. [Komisja opiniująca] Kierownik instytucji artystycznej obowiązany jest powołać komisję opiniującą na piśmie projekty scenograficzne widowisk pod kątem ich zgodności z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej. Projekt scenograficzny zatwierdza kierownik instytucji artystycznej po zasięgnięciu opinii komisji.

§ 10. [Skład komisji] W skład komisji wchodzą:

1) osoby mające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta i sprawdzającego w specjalnościach inżynieryjno-budowlanej oraz w zakresie instalacji elektrycznych,
2) rzeczoznawca do spraw przeciwpożarowych,
3) zakładowy inspektorat pracy,
4) pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) scenograf,
6) reżyser widowiska.

§ 11. [Wymagania dla projektu] Projekt scenograficzny powinien uwzględniać warunki teczniczne sceny, możliwości urządzeń mechanicznych i oświetleniowych, dopuszczalne obciążenie statyczne i dynamiczne podłóg scenicznych, urządzeń mechanicznych oraz elemantów dekoracyjnych.

§ 12. [Przejścia komunikacyjne] 1. Projekt scenograficzny powinien określać rejony akcji scenicznej, wejścia i wyjścia dla wykonawców oraz przejścia komunikacyjne w obrębie projektowanej dekoracji.
2. Przejścia komunikacyjne powinny mieć szerokość co najmniej 1 metra. Wyjątkowo dopuszcza się zwężenia przejścia komunikacyjnego do 0,75 metra na długości do 3 metrów.
3. Przy ustalaniu rejonów akcji scenicznej należy zapewnić zachowanie bezpiecznej odległości od krawędzi sceny.

§ 13. [Zmiany dekoracji] Projekty scenograficzne powinny określać kolejność obrazów scenicznych i rozwiązania techniczne zmiany dekoracji, zapewniające bezpieczeństwo aktorów oraz pracowników technicznych i obsługi.

§ 14. [Zawieszenie i łączenie dekoracji] Projekt scenograficzny powinien określać sposób zawieszenia i łączenia poszczególnych elementów dekoracyjnych, ich zamocowania oraz zabezpieczenia przed przewróceniem lub przesunięciem.

§ 15. [Dekoracje wyższe niż 2 m] W razie projektowania dekoracji o wysokości przekraczającej 2 metry, wiotkich lub niestabilnych, dużych albo skomplikowanych podestów oraz innych elementów, które stanowić mają rejony akcji scenicznej, projekt scenograficzny powinien zawierać obliczenia statyczne.

§ 16. [Sposób wykonania dekoracji] Projekt scenograficzny powinien określać szczegółowo rodzaje materiałów i sposób wykonania środków inscenizacji.

§ 17. [Szczególne właściwości materiałów] Przy projektowaniu środków inscenizacji należy uwzględnić szczególne właściwości materiałów, z których mają być wykonane elementy dekoracyjne, a zwłaszcza ich wytrzymałość.

Instrukcja p.poż.

podszedł do tematu bardzo profesjonalnieJak dla mnie to profesjonalizm nie przejawia się w przepisaniu wybranych paragrafów Rozporządzeń lub artykułów ustaw. Instrukcja powinna być wytycznymi mającymi na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku. Często widzę takie Instrukcje, które są tylko kopią wybranych paragrafów z krótkim wstępem na temat tego co sie w tym budynku dzieje. Próbuje się z tego coś dowiedzieć i nawet nie ma tam podstawowych informacji np. ile jest gaśnic, gdzie są albo czy w ogóle są jakieś systemy czy instalacje ppoż. Po co komu taka Instrukcja, gdzie napisane jest tylko co powinno być. To jest rola projektu budowlanego.

Opisywany budynek pochodzi prawdopodobnie sprzed 2002 roku, więc nie ma obowiązku dostosowania go do tych przepisów o ile nie będzie prac remontowych lub zmiany przeznaczenia czy użytkowania.

Opracowujący Instrukcje powinien raczej zwrócić uwagę na te warunki, które decydują o uznaniu budynku za zagrażający życiu ludzi (2006.80.563 § 12), bo to wymusza właściwie dostosowanie do przepisów w pewnych zakresach.

Jestem za a nawet .... Jeżeli nie "bardzo" to stonuję na określenie "w miarę profesjonalnie" Szanowny Panie Pawełku w takim układzie, w świetle powyższego - co mamy rozumieć przez "warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, ... i jego warunków technicznych, ..."
Sam niejednokrotnie miałem wątpliwości, czy instrukcja powinna zawierać elementy analizy. Ale skoro w rozporządzeniu znalazł sie taki zapis, to niestety w majestacie prawa jest wymagalny i może być (oraz jest) egzekwowany.
Poza tym mam wątpliwości, czy Mar nie zastosował techniki wybiórczej i przedstawił tylko te zagadnienia, które w imię interesu firmy są im niewygodne.

Pozdrawiam

Zespół Specjalny "Wspólna Polska"

Zespół Specjalny "Wspólna Polska": Infrastruktura.

Dziś Zespół Specjalny "Wspólna Polska" do spraw Gospodarki, Finansów i Rozwoju, który zajmował się sprawą infrastruktury, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, zaprezentował swoje postulaty w tym zakresie. Mechanizmy i systemy wypracowania spójnej całości, w tym akurat przypadku w zakresie infrastruktury, mają zasadniczo usprawnić proces zarządzania państwem.

- Nasz rząd będzie rozwijał wszystkie dziedziny infrastruktury. Nie będziemy zmieniać wielokrotnie reformowanej koncepcji budowy sieci dróg krajowych i autostrad - dokończymy obecne projekty w przyśpieszonym tempie, co zapewnimy między innymi poprzez dwuzmianowy system pracy. Szczególną rolę w prowadzonej przez nas polityce rozwoju transportu odgrywać będzie rozwój transportu kolejowego. Naszym celem jest budowa szybkiej kolei krajowej, przy wykorzystaniu doświadczeń lokalnych z budowy kolei w ramach projektu TGV, wraz z remontem i poprawą przepustowości linii kolejowych o dużym znaczeniu. Za cel stawiamy sobie także realizację programu "Y" zakładające połączenie Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia. W zakresie transportu lotniczego, nie możemy zapominać o budowie nowych portów lotniczych wraz z Centralnym Portem Lotniczym. Prywatyzacja Polskich Portów Lotniczych powinna odbyć się poprzez osobną sprzedaż każdego portu lotniczego przy zachowaniu 51% udziałów państwa w perspektywie ewentualna odsprzedaż tych udziałów samorządom. - mówił poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiesław Szczepański.

- Aby zahamować rozkwit biurokracji w systemie budownictwa, konieczne jest radykalne uproszczenie przepisów i procedur w zakresie prowadzeni inwestycji budowlanych. Polityka pod tym kątem zawierać musi rozwój roli państwa w zakresie prowadzenia i wsparcia działalności kredytowej pod inwestycje budowlane. W zakresie budownictwa priorytet stanowić musi aktywizacja i prowadzenie polityki gospodarczej państwa mająca na celu rozwój i wsparcie budownictwa, szczególnie społecznego i komunalnego, a tym także rozwój, rozbudowa i budowa nowych, a także remont mieszkań i osiedli społecznych i komunalnych. - mówił Krzysztof Opawski.

INSTALACJA SCHEMAT DO SPRAWDZENIA RCD MIESZKANIE różnicówka

Witam
Kol. nick napisał:

Jak już tak piszesz, kolego kolimator, to napisz gdzie rzecywiście jest punkt rozdzialu na schemacie(w instalacji).
Na klatce schodowej jest mechaniczny punkt rozdzialu, ale elektryczny podział PEN/PE+N jest nie na klatce tylko w innym miejscu ?
I masz zagwozdke kolego !
Te kilkadzisiąt mostków też napewno jest, na bank - gdzie,to następna zagwozdka.
NN
Ps. Na rzekomo złym schemacie wszystko widać wyraźnie jak na dłoni.


Kol. nick jak widać również z rodziny zastępczej elektryków. Ten schemat nie jest rzekomo zły, ale na pewno zły. Równie dobrze mógłby się znaleźć na forum „Przyjaciółki” w dziale „kurs kroju i szycia”, bo nie wiem czy to nowy krój spódnicy dla dziewczynki czy może nowy krój spodenek dla chłopczyka.
Pomijając formę jego wykonania zawiera rażące błędy techniczne i dyskusje o mechanicznym punkcie rozdziału i elektrycznym punkcie podziału niewiele mu pomoże. A swoją drogą wieki temu skończyłem studia i całe wieki jestem projektantem i wykonawcą, inspektorem nadzoru, ale o niczym takim jak kolegi mechaniczny punkt podziału nie słyszałem. Proponuję jednak zlecić projekt komuś z uprawnieniami budowlanymi do projektowania a potem dać to do realizacji i niech pan młotkowy z „uprawnieniami E” to realizuje oczywiście pod kierunkiem osoby z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi.
Pozdrawiam

PS. Polecam lekturę „N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.” opracowanej pod kierunkiem, prof. dr hab. inż. Henryka Markiewicza. Polecam też jego książkę pt. „Instalacje elektryczne” najlepiej ostatnie wydanie (ósme). Obie pozycje do kupienia na stronach SEP.

Może zadam troszkę dziwne pytanie, ale jak według Ciebie Kolego powinien wyglądać rysunek skoro twierdzisz że

zawiera rażące błędy techniczne

i gdzie te błędy?? Proszę Cię wskaż błędy jak piszesz rażace, to może się czegoś nauczymy wszyscy łączeni z auterem tego tematu oraz wszystkimi czytającymi, bo jak piszesz masz bardzo duże doświadczenie oraz wiedzę.

A wracając do do dyskusji nad schematem, proponuję do kuchni "podciągnąć" dodatkowe obwody do urządzeń o mocy pow. 2.000 W (zmywarka, mikrofala, piec) można też doprowadzić 5x4mm w okolice pieca do podłaczenia przyszłościowego siły.

Proponuję zastosować dodatkowy RCD na oświetlenie, o zestykach 40A....

ps. Wesołych Świąt Wielekijnocy oraz mokrego poniedziałku.

[Nowe Miasto] al. Rejtana - galeria Capital Park


Capital Park urósł handlowo

W nowej galerii Ryszarda Podkulskiego - Capital Park handel miał zająć 300 m kw. Okazuje się jednak, że będzie go ponad pięć razy więcej. - Inwestor przedstawił zamienny projekt - tłumaczą miejscy urzędnicy.

Galeria Capital Park powstaje w Rzeszowie u zbiegu ulic Rejtana i Niepodległości. Już niedługo do galerii zaczną się wprowadzać się najemcy - głównie instytucje finansowe. To właśnie banki miały zdominować nowy budynek Podkulskiego, który podkreślał, że handlu będzie tam niewiele. Z dokumentów jakie dostarczył do wydziału architektury rzeszowskiego urzędu miasta wynikało, że powierzchnia handlowa w Capital Park będzie wynosiła niespełna 300 m kw. Okazuje się jednak, że podczas budowy powierzchni pod handel przybyło. - Do wydziału architektury dostarczono zamienny projekt budowlany. Wynika z niego, że w nowym budynku przy al. Rejtana - Capital Park powierzchni handlowej będzie prawie 1600 m kw - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. W nowej galerii powierzchnię handlową zająć mają m. in. sklepy sieci Neonet i Alma. - Nowy projekt został przeanalizowany i zaakceptowany - dodaje rzecznik. Nie ma nic dziwnego w tym, że inwestor zaczyna budowę w oparciu o projekt, w którym jest tylko niespełna 300 m kw powierzchni handlowej, a gdy kończy inwestycję tej powierzchni jest kilkakrotnie więcej? - Czasami się tak zdarza. Ustawa o prawie budowlanym dopuszcza zamienne projekty budowlane. Są one oczywiście kompleksowo analizowane i jeśli nie zawierają uchybień są akceptowane. To zgodne z prawem - słyszymy w wydziale architektury.

- Mam wątpliwości, czy np. zmiana przeznaczenia powierzchni z magazynowej na handlową jest zgodna z prawem. Nie jest to praktyka powszechnie stosowana. Uważam, że tego typu sprawami powinien zająć się nadzór budowlany - mówi Robert Kultys, radny PiS, z wykształcenia architekt.

Czy nadzór budowlany zamierza przyjrzeć się tej sprawie? - Naszym zadaniem jest sprawdzenie przy odbiorze, czy dany budynek został wybudowany zgodnie z projektem i czy zmiany wprowadzone na etapie realizacji są istotne czy też nieistotne - mówi Krystyna Janicka, szefowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.

Źródło: Gazeta Wyborcza RzeszówOd ręki zatwierdzona zmiana, chyba nikogo to nie dziwi

Stadion

gazeta.pl :

Żużlowy obiekt coraz bliżej

Kolejny krok w kierunku budowy nowego stadionu żużlowego. Prezydent miasta ogłosił przetarg na wykonanie tzw. programu funkcjonalno-użytkowego.

Program to podstawa projektu budowlanego. Ma zawierać m.in. • opis lokalizacji poszczególnych obiektów zaplanowanych na stadionie • przebiegu dróg wewnętrznych • ich połączeń z drogami dojazdowymi do obiektu, który ma spełniać wymogi Polskiego Związku Motorowego oraz Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. - W ramach programu wykonawca przygotuje szacunkowy kosztorys inwestycji, którego górną granicę ustalono na 31 milionów złotych - mówi rzecznik prezydenta miasta Marcin Czyżniewski.

Oferty można składać do 22 stycznia, a dokumentacja powinna być gotowa 31 maja.

Marcin Maksim, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta: - Chcielibyśmy zrealizować inwestycję w systemie "projektuj i buduj", co skróci czas budowy. Liczymy, że prace nad projektem ruszą na przełomie sierpnia i września, więc dokumentacja byłaby gotowa w lutym przyszłego roku. A na budowę potrzeba kolejnych dziewięciu miesięcy.

Stadion, który powstanie między lotniskiem, a dawnymi zakładami "Polchem" ma być gotowy na początku 2009 r. Pieniądze na jego budowę będą pochodziły ze sprzedaży gruntów, na których znajduje się obecny obiekt przy ul. Broniewskiego. Jego lokalizacja jest kontrowersyjna - tuż obok osiedla. Mieszkańcy narzekają na hałas, jaki tworzy się podczas treningów oraz meczów oraz problemy z parkowaniem. Mecze żużlowe ogląda przeciętnie ok. 8 tys. widzów - to oznacza paraliż na okolicznych miejscach przeznaczonych dla samochodów.

O grunty pod obecnym stadionem walczą dwie firmy - toruńska Nesta Bis oraz brytyjski developer Helical. Ten drugi planuje na miejscu obiektu postawienie centrum handlowego, jedynego w zachodniej części Torunia. Podobne plany, ale na wykupionym obok terenie ma Nesta Bis. Aby zablokować konkurenta chce kupić grunty, na których miałaby się rozpocząć budowa bloków mieszkalnych. Przetarg na grunty zaplanowany jest na 31 stycznia.

Nieruchomość

Wkrótce zmiany w prawie budowlanym
Krzysztof Gniewkowski 02-10-2008, ostatnia aktualizacja 02-10-2008 15:58
link: http://www.zw.com.pl/artykul/291306,293327.html

Już niebawem budowa domu ma być prostsza. Zmiany w prawie budowlanym Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić już od stycznia przyszłego roku.

Najważniejszą i najistotniejszą proponowaną zmianą jest likwidacja pozwoleń na budowę.

– Nie sądzę, aby brak pozwoleń na budowę znacząco zwiększył czy zmniejszył liczbę budowanych domów – mówi Sławomir Chmura, menedżer budowy w ES Polska. – Proponowane zmiany nie dotyczą bowiem czynników, które znacząco wpływają na ilość inwestycji, ceny ziemi czy materiałów budowlanych, ale wymogów, jakie trzeba spełnić, by daną inwestycję rozpocząć – dodaje. Od stycznia pozwolenia na budowę nie będą już wymagane od osób budujących domy o powierzchni użytkowej do 5 tys. mkw. i nie wyższych niż 12 kondygnacji.

Po wprowadzonych zmianach wystarczające będzie jedynie zarejestrowanie inwestycji w urzędzie gminy oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. projekt budowy, oświadczenie projektanta oraz osoby sprawdzającej o kompletności i zgodności projektu z przepisami oraz oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem wraz ze zgodą urbanistyczną.

Wniosek o zarejestrowanie inwestycji powinien zawierać też oświadczenie projektanta i sprawdzającego o tym, że wykonali projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Starosta nie będzie miał wówczas prawa do odmowy rejestracji prawidłowo złożonego wniosku. Powinien jej dokonać w terminie 30 dni. Jeśli tego nie zrobi, wojewoda może nałożyć na niego karę w wysokości 500 zł.
Źródło: Życie Warszawy

Newsy 2008

Zmiany w prawie budowlanym od 2009 roku

29.09.2008 12:25 poniedziałek

Już wkrótce budowa domu ma być prostsza. Zmiany w prawie budowlanym Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić od stycznia przyszłego roku. Najważniejszą proponowaną zmianą jest likwidacja pozwoleń na budowę.

- Nie sądzę, aby brak pozwoleń na budowę znacząco zwiększył czy zmniejszył ilość budowanych domów. Proponowane zmiany nie dotyczą bowiem czynników, które znacząco wpływają na ilość inwestycji, ceny ziemi czy materiałów budowlanych, ale wymogów jakie trzeba spełnić by daną inwestycję rozpocząć - mówi Sławomir Chmura, menedżer budowy w ES Polska.

Od stycznia pozwolenia na budowę nie będą już wymagane od osób budujących domy o powierzchni użytkowej do 5 tys. mkw i nie wyższych niż 12 kondygnacji. Po wprowadzonych zmianach wystarczające będzie jedynie zarejestrowanie inwestycji w urzędzie gminy oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów tj. projekt budowy, oświadczenie projektanta oraz osoby sprawdzającej o kompletności i zgodności projektuz przepisami oraz oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem wraz ze zgodą urbanistyczną. Wniosek o zarejestrowanie inwestycji powinien zawierać także oświadczenie projektanta i sprawdzającego o tym, że wykonali projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Starosta nie będzie miał wówczas prawa do odmowy rejestracji prawidłowo złożonego wniosku. Powinien jej dokonać w terminie 30 dni. Jeśli tego nie zrobi wojewoda może na niego nałożyć karę w wysokości 500 zł.

- Podobne zmiany zostały wprowadzone w Czechach i przykład ten pokazuje, że o ile sama idea likwidacji pozwoleń na budowę jest słuszna, to nie ma ona wpływu na rzeczywiste przyspieszenie terminów rozpoczęcia budowy. Trzeba przyznać, że zmiany te są krokiem w dobrym kierunku, jednak przed nami jeszcze dużo pracy, aby rozpoczęcie budowy domu przebiegało sprawnie - dodaje Sławomir Chmura.

ES Polska

http://inwestycje.pl/nieruchomosci/zmia ... 210;0.html

EURO 2012

TRZY PYTANIA DO... Tomasza Czajkowskiego, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Rozszerzymy przepisy o koncesjach na prace budowlane

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych?

- Proponowane zmiany przepisów p.z.p. stanowią odpowiedź na uwagi Komisji, która wskazała na niezgodności naszych regulacji z dyrektywami unijnymi. Przepisy, których dotyczyły uwagi, nie dotyczą kwestii o charakterze systemowym, stanowią one raczej korektę istniejących regulacji. Z uwagi jednak na kontrowersje, jakie w trakcie prac sejmowych wzbudził art. 140 ust. 2 p.z.p., który umożliwia zmianę sposobu spełnienia świadczenia po wyborze oferty a przed zawarciem umowy, to rezygnacja z tego przepisu jest, jak sądzę, najbardziej istotna.

■ Kiedy projekt nowelizacji trafi pod obrady rządu?

- Prace nad nowelizacją powinny być prowadzone w trybie pilnym, ponieważ uwagi Komisji zostały zgłoszone w połowie ubiegłego roku. Obecnie projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Niezależnie jednak od tego konieczność usprawnienia realizacji zadań infrastrukturalnych, w tym także związanych z Euro 2012, spowodowały, iż rozważane są propozycje innych zmian, przede wszystkim dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez rozszerzenie przepisów odnoszących się do koncesji na roboty budowlane. Kwestiami tymi zajmie się zespół międzyresortowy złożony z przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki i Rządowego Centrum Legislacji. Pierwsze spotkanie zespołu zostało zaplanowane na najbliższy piątek. Moim zdaniem prace nad projektem nowelizacji powinny zakończyć się w I kwartale br.

■ Dlaczego Urząd Zamówień Publicznych proponuje uchylenie art. 21 z ustawy o Euro 2012, który umożliwia udzielanie zamówień bez przetargów?

- Obowiązujący teraz art. 21 ustawy o Euro 2012 jest niezgodny z prawem europejskim, na co Urząd Zamówień Publicznych zwracał uwagę już podczas prac nad projektem ustawy. Opinię tę podzielali eksperci oraz UKIE. Ponadto sposób zredagowania tego przepisu powoduje, że praktycznie nie ma możliwości zastosowania go, bo odnosi się on do umów zawieranych przez spółkę celową, a nie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Rozmawiała Ewa Grączewska-Ivanova

http://www.gazetaprawna.pl/?action=show ... .1.0.1.htm

Nieruchomości

Inwestorzy chcą zmian w przepisach budowlanych

Renata Krupa-Dąbrowska 17-01-2008, ostatnia aktualizacja 17-01-2008 07:20

Formalności budowlane będą uproszczone – obiecuje resort infrastruktury. W tej chwili pracuje nad poprawą przepisów

Proces inwestycyjny wymaga gruntownych zmian. Tak uważają uczestnicy inwestorskiego toru przeszkód. Wczoraj spotkali się już po raz dziesiąty. Nie kryli rozgoryczenia.

– Każdy nowy rząd dużo mówi o upraszczaniu przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego. – twierdził Ryszard Kowalski, przewodniczący prezydium Konferencji Inwestorów. Dotychczasowe próby reformowania były kompletnym fiaskiem. – Przestańmy się łudzić, istniejących przepisów nie da się poprawić, potrzebne są całkowicie nowe – mówił. Według niego powinno się przede wszystkim ograniczyć rolę prawa administracyjnego w procesie budowlanym. Wydawanych decyzji administracyjnych powinno być jak najmniej.

Podobnego zdania był Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury. W jego opinii rewolucja w przepisach nie jest jednak potrzebna. Trzeba tylko je poprawić.

Resort infrastruktury właśnie nad tym pracuje. W pierwszej kolejności chce wprowadzić zmiany do prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. – Proponujemy rezygnację z pozwoleń na budowę – tłumaczył Dziekoński. Wystarczy, że inwestor będzie miał projekt budowlany, który zarejestruje w starostwie. Po dwóch tygodniach, jeżeli urząd nie zgłosi sprzeciwu, będzie mógł budować. Odpowiedzialność za projekt będą ponosili projektant, który go wykonał, oraz sprawdzający jego pracę. Informację o zarejestrowanym projekcie w starostowie przekażą nadzorowi, który będzie mógł skontrolować, czy nie narusza on przepisów. Resort chce także zastąpić obecne studium planem rozwoju gmin. Ma on zawierać dużo więcej szczegółów aniżeli studium. Znikną decyzje ustalające warunki zabudowy. Jeżeli gmina nie opracuje dla danego terenu planu, inwestor będzie mógł sam sporządzić plan inwestycyjny. Podstawą do jego opracowania będą standardy określone w rozporządzeniu.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/84598.html

piec 2F z zamk. kom. i poziome przyłacze

nie mam zadnych papierków, pozwolenie na budowe ??
(przekrój rury do gazu jest OK) czyli podłączam tylko nową instalacją C.O.


myślisz, że jest ok, a jaki jest? To co nie dawało Ci się we znaki gdy
miałeś krótko używaną termę teraz przy ogrzewaniu może mieć znaczenie -
wpływ na zużycie gazu.

jeszcze niw kupiłem (sorry wprowadziłem w błąd) przymierzam sie - wybrałem
właśnie ten kocioł (wymiary, mala moc, cena)


zgadza się, też mi się bardzo podoba. Dodatkowo jest cichutki, cichszt niż
sporo innych w tej klasie.

nie moge ze względu na zasysanie powietrza ??
komina jest jednak ok. 5m nawet mniej (1 pietro nademną)


Właśnie do tego między innymi potrzebujesz opinii kominarskiej. Powinna
zawierać informację na temat do którego kanału mozesz się włączyć i o jego
długości.

parterowego albo przez scianę bo I pietro nad juz jest problemem
(kotłownia w piwnicy tez wykluczona)


często tak. Teraz głowię się nad klientem dla którego zostały mi tylko dwa
kotły do wyboru. Bo nie dość, że 13m komina to jeszcze musi być kilka kolan.

pomijam ze stary piecyk pochłaniał pewnie nie mniej gazu niż bedzie nowy
na
ogrzanie 75m kw i cwu


jesteś pewny? zrozumiałem, że stary podgrzewał tylko wodę do mycia, a nie
ogrzewał mieszkanie.

a myslałem ze rozmawiam z fachowcem
to jest piec z zamkniętą komorą (własnie ze względu na lokalizację w
łazience taki wybrałem) i czujkami wypływowymi i itp.
to ze wezwac musze kominiarza to w sumie wiem chciałem tylko dowiedziac
sie
do czego dokładnie i co musze od niego dostać (jakie pismo)...


jest kilka rzeczy do których potrzebny jest kominiarz.

Po pierwsze wskaże Ci kanał do którego mozesz się podłączyć. Bywa często
tak, że kilka term podłączonych jest do tego samego kanału. Co byś
powiedział, gdybyś  włożył rurę do kanału i okazałoby się, że sąsiad się
zaczadził bo mu zatkałeś komin? Albo nawet bez ofiar, tylko musisz wyjąć
rurę a ona nie chce wyjść i musisz kuć przez dwa piętra? Po drugie wskaże Ci
kanał wentylacyjny. Bo teraz będziesz musiał mieć samodzielny. Po trzecie
powie Ci jaki jest przekrój kanału, czy jest prosty - dowiesz się czy
wejdzie rura.

Tak czy inaczej powinieneś zrobić projekt. Prawo budowlane tego wymaga. Nie
zawsze to co wymyślą nasi wybrańcy jest mądre, ale tu chyba mieli rację.
Zbyt wiele jest zagrożeń, aby dopuszczać w tym wypadku samowolę. Poczytaj
wcześniejsze posty na tematy kotłowe, to się zorientujesz. Wieczorkiem, lub
jutro rano będę myślał nad kotłem dla kogoś tu z newsów, bo mi zadał trudne
pytania :-)

Ściągnij instrukcje ze stronki www.beretta.pl , tam zawsze jest opis
możliwych konfiguracji.
Ale zacznij od kominiarza. Potrzebujesz jeszcze zgody wspólnoty i
zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych od gazowni.

pozdrawiam Piotr

piec 2F z zamk. kom. i poziome przyłacze


| nie mam zadnych papierków, pozwolenie na budowe ??
| (przekrój rury do gazu jest OK) czyli podłączam tylko nową instalacją C.O.

myślisz, że jest ok, a jaki jest? To co nie dawało Ci się we znaki gdy
miałeś krótko używaną termę teraz przy ogrzewaniu może mieć znaczenie -
wpływ na zużycie gazu.


jest 3/4 cala - zgodnie z instrukcją Beretty

| nie moge ze względu na zasysanie powietrza ??
| komina jest jednak ok. 5m nawet mniej (1 pietro nademną)

Właśnie do tego między innymi potrzebujesz opinii kominarskiej. Powinna
zawierać informację na temat do którego kanału mozesz się włączyć i o jego
długości.


opini kominiarskiej do tego czy moge uzyć Beretty Ciao 2 ??
rozumieme ze kominiarze sie zna na tych piecach ?? ;-)
po co mi opinia kominiarska jeśli wyjde kanałem poziomym ??

| parterowego albo przez scianę bo I pietro nad juz jest problemem
| (kotłownia w piwnicy tez wykluczona)
| to jest piec z zamkniętą komorą (własnie ze względu na lokalizację w
| łazience taki wybrałem) i czujkami wypływowymi i itp.
| to ze wezwac musze kominiarza to w sumie wiem chciałem tylko dowiedziac
sie
| do czego dokładnie i co musze od niego dostać (jakie pismo)...

jest kilka rzeczy do których potrzebny jest kominiarz.

Po pierwsze wskaże Ci kanał do którego mozesz się podłączyć. Bywa często
tak, że kilka term podłączonych jest do tego samego kanału. Co byś
powiedział, gdybyś  włożył rurę do kanału i okazałoby się, że sąsiad się
zaczadził bo mu zatkałeś komin? Albo nawet bez ofiar, tylko musisz wyjąć
rurę a ona nie chce wyjść i musisz kuć przez dwa piętra? Po drugie wskaże Ci
kanał wentylacyjny. Bo teraz będziesz musiał mieć samodzielny. Po trzecie
powie Ci jaki jest przekrój kanału, czy jest prosty - dowiesz się czy
wejdzie rura.


ładny wywod ale zbedny, to jest pietrowy domek dwu-rodzinny mój własny -
dobrze wiem gdzie i ile ma przewodów kominowych ... komir nad dachem
obmurowałem na nowo czy jest prosty sprawdziłem sam ..
poza tym jesli i ta kprzewód do Ciao 2 nie moze mic 5m to zostaje
instalacja pozioma i kominów nie ruszam w cale (uprzede wentylacyjny
indywuidualny w lazience mam)

Tak czy inaczej powinieneś zrobić projekt. Prawo budowlane tego wymaga. Nie
zawsze to co wymyślą nasi wybrańcy jest mądre, ale tu chyba mieli rację.
Zbyt wiele jest zagrożeń, aby dopuszczać w tym wypadku samowolę. Poczytaj
wcześniejsze posty na tematy kotłowe, to się zorientujesz. Wieczorkiem, lub
jutro rano będę myślał nad kotłem dla kogoś tu z newsów, bo mi zadał trudne
pytania :-)

Ściągnij instrukcje ze stronki www.beretta.pl , tam zawsze jest opis
możliwych konfiguracji.
Ale zacznij od kominiarza. Potrzebujesz jeszcze zgody wspólnoty i
zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych od gazowni.


zgody wspołnoty ?? to mój domek !! a nie zadnej wspolnoty ;-)
a teraz napisze co wstępnie uzgodniłem z instalatorem Beretty:
absolutnie najprościej i bez problemowo wyjście poziome przez sciane,
kominiarz nie potrzebny bo nie korzystam z otworów kominowych (wentylacyjny
zostaje bez z mian i jest drożny)
robie projekt na potrzeby zmiany warunków dostaw dla gazowni (bez
pozwolenia na budowe - omijam UM) instalacja zostaje w sumie ta sama bo
położona była przyszłościowo 3/4 cala. Jak dobrze pojdzie to kocioł
zawiśnie w przeciągu 2 tyg.

pozdrawiam Piotr


okres ważności mdcp

Mędrek Bolek Kowalski ma dziwna manierę cytowania wybiórczo przepisów więc proszę oto rozdział o mapie do celów projektowych.

Np Bolek nie pisze nic co w przypadku gdy mapa zasadnicza terenu inwestycji funkcjonuje w skali 1:500

czyżby powiększenie na ksero?

projektanci chcą od geodetów wersje cyfrowe mapy  a nie jakieś ksera jak za króla ćwieczka

Bolek z bagien

Rozdział 2

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych

§ 3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

§ 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.

2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy.

§ 6. 1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:

  1.. skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,

  2.. skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,

  3.. skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

3. Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę